Entre les principals accions d’aquest 2021, destaquen l’adequació i arranjament de camins, la col·locació de senyalització per protegir les espècies autòctones i les accions formatives dirigides al personal d’FGC per promoure la seva divulgació entre els clients de les estacions. aquest 2021 Boí Taüll s’incorpora a la promoció dels parcs naturals per part d’FGC.