Des de 2018, FGC calcula la petjada de carboni de l’activitat de l’empresa i gràcies a la compra d’energia 100% solar ha aconseguit reduir un 89,12% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són valors estratègics de l’empresa, que té projectes per doblar l’oferta actual de transport públic, el que equivaldria a eliminar uns 695.000 vehicles/dia de la carretera. A més, FGC s’ha marcat com a objectiu assolir la neutralitat de carboni l’any 2030, 20 anys abans del que marca el Compromís d’Acció Climàtica del Govern, tal i com estableix la nova Estratègia d’Activisme.