La T-mobilitat, que ja estava disponible a les corones 1, 2 i 3, s’estén des d’avui també les zones 4, 5 i 6, és a dir des de La Beguda fins a Igualada i des de l’Aeri de Montserrat fins a Manresa Baixador, a la línia Llobregat-Anoia. D’aquesta manera, ara ja tots els usuaris de Ferrocarrils es poden beneficiar cada dia dels avantatges d’aquest sistema digital de títols de transport amb tecnologia sense contacte, que ofereix millores pel que fa a l’ús, l’atenció i la informació del transport públic. Els títols amb els quals funcionarà són els que ja estan actualment disponibles a la resta de corones, és a dir, T-casual, T-usual i T-jove i les seves versions per a famílies monoparentals i famílies nombroses, i la T-familiar.