Amb aquesta actuació FGC amplia en 290 places la capacitat d’aparcament a l’estació pallaresa i assegura un accés respectuós amb el medi natural. Els treballs s’ha realitzat utilitzant tècniques de bioenginyeria i amb mesures d’integració paisatgística i de protecció de l’entorn.