FGC ha acabat el tram entre l’Hospitalet Av.Carrilet i Cornellà, l’últim que mancava del tram soterrat des de l’estació de Plaça Espanya fins la sortida del túnel a Cornellà. La catenària rígida dota el sistema de més fiabilitat i en redueix el consum energètic, el que permet FGC mantenir els alts estàndards de qualitat del servei i una puntualitat superior al 99% a totes les línies.