FGC cedeix al consistori les aigües subterrànies que bombeja del seu túnel i extreu fora de les seves instal·lacions, on el nivell del freàtic està per sobre de la cota de les vies. Cada any Ferrocarrils extreu del subsol una mitjana de 296.000 m3 d’aigua que fins ara s’ha abocat al clavegueram municipal.