FGC ha format els darrers set anys 122 estudiants de cicles formatius en els àmbits de manteniment ferroviari, telecomunicacions i turisme