L’actuació consisteix en la construcció d’una nova contravolta i la instal·lació de noves vies en placa formigonada en dos trams d’uns 200 metres cadascun als extrems de l’estació de l’Hospitalet-Av. Carrilet, igual que es va fer l’any passat entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera. La intervenció es deu a la voluntat de Ferrocarrils de fer les obres necessàries per dotar la infraestructura d’una major robustesa davant les variacions del nivell freàtic i minimitzar-ne el cost de manteniment.