El programa està adreçat als alumnes de tots els cicles educatius i té com a objectiu treballar la importància de la utilització dels transports públics i les normes de civisme i seguretat. Consisteix en visites guiades a diferents instal·lacions, com les pròpies estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, els funiculars i el Centre Operatiu de Rubí.