Els treballs, que duraran set mesos, consisteixen en el reforç de la pila central del pont, la rehabilitació de les estructures de formigó i en l’ampliació i millora del pas de vianants. Aquesta actuació s’emmarca en la política d’FGC de renovació i millora constant de les seves infraestructures per garantir un servei de qualitat i de compromís amb els municipis per on transcorren les seves línies.