El programa s’adreça a alumnes de tots els cicles educatius per transmetre la importància d’utilitzar el transport públic així com divulgar les normes de civisme i seguretat