Els nous altaveus ajusten automàticament el volum en funció de quin sigui el soroll ambiental