Les actuacions preveuen l’electrificació de vies i la instal·lació de nous equipaments, alhora que s’està treballant en el projecte d’adaptació de la nau, situada a Lleida