El document, amb un termini màxim de redacció de 18 mesos, definirà tècnicament les actuacions necessàries per a la implantació del primer tram del tramvia, als municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca. En paral·lel, s’està redactant l’estudi informatiu del segon tram, que inclou la connexió entre Reus i Tarragona i els ramals de penetracions urbanes, així com la connexió entre Vila-seca i Tarragona. Tot el sistema tindrà un traçat independent de la xarxa ferroviària d’Adif en servei, cosa que permet adoptar l’ample estàndard europeu i ofereix més possibilitats a Ferrocarrils a l’hora d’adquirir el material mòbil i gestionar el servei.