Les freqüències en hora punta augmentaran i seran cada 5 minuts per Terrassa i Sabadell i cada 2,5 minuts per Sant Cugat. La línia Barcelona-Vallès estarà formada per les línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Sarrià, L7 Av Tibidabo i L12 Reina Elisenda i els trens de les línies S1 i S2 cobriran el servei de les actuals línies S5, S6 i S7. L’increment de l’oferta farà que en hora punta circulin el doble de trens per connectar Barcelona amb Sabadell i Terrassa, un 37% més amb la Universitat Autònoma, un 22% més amb Sant Cugat i un 20% més amb Rubí. Les millores que Ferrocarrils ha dut a terme a la línia en els últims anys permeten augmentar la seva capacitat i passar d’una oferta de 80 milions de viatges a 110 milions.