En aquesta segona edició ha augmentat la participació i s’han presentat el doble de propostes que l’any passat.