Les entitats especialitzades en acció humanitària que ho sol·licitin en podran fer ús per informar sobre els projectes d’ajuda als territoris afectats