S’instal·laran aquesta tardor en altres dues estacions de la línia Barcelona-Vallès i en set més de la línia Llobregat-Anoia. Amb capacitat per entre 30 i 50 bicis i servei ininterromput les 24 hores del dia, els bicitancats disposen d’un sistema de control que permet informar del grau d’ocupació en temps real. Amb aquesta actuació, FGC aposta per potenciar la intermodalitat tren-bicicleta i fomentar una mobilitat més sostenible que ajudi en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.