Els treballs són necessaris per poder ampliar l’oferta a la línia a partir de l’arribada dels 15 nous trens. FGC programa en horari nocturn i en diumenge els treballs amb afectació al servei per minimitzar l’impacte en les persones usuàries.