La principal tasca que s’hi duu a terme és la de reparar i protegir les superfícies de formigó, millorar la impermeabilització i drenatge i instal·lar noves baranes en uns viaductes que daten dels anys 20 del segle passat. Aquesta actuació forma part de les obres de conservació i millora que FGC realitza constantment en les seves infraestructures per tal de garantir un servei de qualitat.