Els nous senyals han estat validats per col·lectius de persones amb discapacitat cognitiva i representen una millora global per a totes les persones usuàries