Els treballs consisteixen en la implantació de placa formigonada, en substitució de la via sobre balast, per millorar la robustesa del servei