La gestió activa de la diversitat és un dels eixos principals de l’actual Estratègia d’Activisme de la companyia.