Aquesta validació acredita que les mesures de la companyia per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle directes de l’activitat i indirectes del consum d’electricitat seran d’un 92% per l’any 2030. L’SBTi està promoguda, entre d’altres, pel Pacte Mundial de les Nacions Unides.