El document definirà totes les actuacions necessàries per instal·lar una línia de tren turístic aprofitant el traçat de l’antic carrilet de l’estany Gento, a la Vall Fosca.