Els treballs consisteixen en la construcció de dues plataformes d’estacionament, compatibles amb el pendent de la muntanya, i preservant una illa central d’arbres. El projecte es realitza utilitzant tècniques de bioenginyeria i amb mesures d’integració paisatgística i protecció de l’entorn.