En paral·lel, Ferrocarrils ha començat la substitució de catenària flexible per rígida en el tram fins a Cornellà. La catenària rígida, que es col·loca als trams de túnel, dota el sistema de més fiabilitat i robustesa i en redueix el consum energètic i el manteniment.