Ambdues entitats comparteixen objectius comuns per promoure l’ús combinat dels diferents modes de transport.