El projecte consisteix en incrementar la distància de seguretat en la parada dels trens, necessària per a les entrades automàtiques a l’estació. Els treballs inclouen també l’ampliació del vestíbul i la millora de l’accés a les andanes per optimitzar la capacitat i la funcionalitat de l’estació.