L’actuació consisteix en la col·locació de pantalles per disminuir la contaminació acústica en un tram de via de 300 metres del ramal sentit Terrassa. L’apantallament acústic es recobrirà de vegetació per minimitzar-ne l’impacte visual i perquè quedi integrat en el paisatge.