S’ampliarà la via doble dels 375 metres actuals fins als 550 per millorar-ne l’operativa i fer més eficient el transport ferroviari de mercaderies. Amb aquesta actuació es millorarà la capacitat de maniobres dins del ramal Sant Boi-Port de Barcelona així com la qualitat i fiabilitat de la línia. El ramal forma part de la via inicialment prevista per realitzar els accessos ferroviaris al Port de Barcelona i que FGC ha recuperat recentment.