Concretament, el vial quedarà tancat al pas de vehicles els dies 8 i 25 de febrer entre les 21 h i les 6 h.