La compra d’energia elèctrica d’origen renovable i certificada ha permès disminuir l’emissió dels gasos contaminants derivats del consum energètic fins a situar-los en només un 0,3% del total d’emissions, quan suposaven el 70%. Aquesta mesura és una de les contemplades en l’Agenda Ambiental que FGC va implementar l’any 2018 amb l’objectiu de conèixer l’impacte de l’activitat […]