El material acumulat que s’ha eliminat correspon a elements que han quedat en desús, com catenàries, travesses o maquinària diversa, després que FGC hagi realitzat obres de millora a les instal·lacions. Amb actuacions com aquesta, FGC contribueix a la conservació de la morfologia del terreny i a la restauració paisatgística dels espais naturals on s’ubiquen les estacions.