Els indicadors de qualitat del servei del darrer any aconsegueixen uns valors molt elevats i superen en molts casos les fites aconseguides els darrers anys, tot i les dificultats viscudes per la pandèmia. Aquests resultats han estat possibles gràcies a l’esforç realitzat per l’equip de persones d’FGC per donar un servei de qualitat amb la màxima normalitat possible dins del context actual.