La bona marxa dels treballs permetrà reprendre el servei un dia abans del previst. FGC està refent la contravolta del túnel que uneix aquestes estacions, malmesa pels moviments d’aigua freàtica.