La proposta inclou la remodelació de l’àrea que actualment ocupa l’estació i les vies tot creant un nou espai intermodal entre el tren, bus, bicicleta, taxi i altres serveis de micromobilitat.