El Departament encarrega a FGC l’impuls d’un estudi que proposi actuacions en relació a la xarxa viària i ferroviària, inclosa l’opció del tramvia, i les vies ciclables.