Les bases incloïen una mesura d’acció positiva per garantir que almenys el 40% de les persones seleccionades fossin dones. L’Estratègia d’Activisme d’FGC marca com a objectiu assolir la paritat al conjunt de l’empresa i també al col·lectiu de lideratge l’any 2025.