Licitacions i adjudicacions

Accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública FGC

FGC publica la seva activitat contractual mitjançant la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a la que podeu accedir clicant aquí

Accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública altres societats

Les societats participades per FGC també publiquen la seva activitat contractual en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Podeu accedir als perfils del contractant de les societats participades per FGC clicant aquí

Sistemes de classificació i homologació

La publicitat relacionada amb els sistemes de classificació i homologació de proveïdors per a determinats subministraments i serveis es realitza mitjançant la web d’FGC.

Podeu accedir clicant aquí

Accés a d’altres licitacions pròpies d’FGC

Les licitacions d’FGC que no tenen per objecte la contractació d’obres, serveis o subministraments tals com explotacions de negocis, lloguers o d’altres es publiquen en la web d’FGC.

Podeu accedir clicant aquí