Coordinació d’activitats empresarials

La coordinació d’activitats empresarials (CAE) per a la prevenció dels riscos laborals és l’obligació legal de totes les empreses de cooperar en matèria de prevenció de riscos laborals quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats persones treballadores de dues o més empreses, amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut de les persones treballadores evitant el traspàs de riscos en activitats, l’agreujament d’aquestes o bé l’aparició de nous riscos derivats de la concurrència o simultaneïtat d’activitats.

La gestió de la CAE a FGC es durà a terme a través de plataforma MetaContratas, per a totes les que les empreses adjudicatàries de contractes que impliquen que persones externes realitzin treballs a FGC -excepte en els que siguin serveis o obres que requereixin de Coordinador de Seguretat i Salut-. En el moment de l’adjudicació del contracte, les empreses adjudicatàries rebran un mail amb la informació necessària al respecte de la CAE per els treballs específics que realitzaran a FGC, les instruccions per remetre la documentació necessària a penjar a la plataforma així com les credencials per accedir-hi.