COMPROMíS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL

La Responsabilitat Social aporta un valor central a l’estratègia i valor de futur d’FGC

L’aposta per la Responsabilitat Social està estretament vinculada a la raó de ser d’FGC. Com a empresa pública, volem manifestar la voluntat d’avançar en el camí de la responsabilitat social, d’establir un compromís clar en l’estratègia corporativa i de concretar-la en el marc operatiu a través de projectes que despleguen aquest compromís.