GESTIÓ ECONÒMICA

L’origen de l’empresa es basa en l’assumpció de tasques, serveis i explotacions que estaven en el sector privat en situació de fallida i descapitalitzats, tant en l’àmbit del servei públic ferroviari com en el del turisme.