PROVEÏDORS

La contractació d’FGC es refereix per la normativa reguladora de Contractació Pública, en la que es respecta la transparència i igualtat de tracte a tots els licitadors.