RELACIÓ AMB EL MEDI AMBIENT

El transport ferroviari és considerat un dels mitjans de transport que genera menys externalitats negatives. FGC creu en el paper del ferrocarril com a mitjà per fomentar la sostenibilitat del transport i en oferir alternatives als usuaris que generin un menor impacte sobre l’entorn. D’aquesta manera contribueix a reduir les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera i els efectes de l’escalfament global.