RESPONSABILITAT EN EL NEGOCI

FGC té com a missió contribuir a la millora de la mobilitat i a l’equilibri territorial de Catalunya, promovent el desenvolupament de les àrees de muntanya i el seu impuls demogràfic i econòmic, a través d’una gestió en règim d’autonomia organitzativa i econòmica basada en criteris de rendibilitat, eficiència, productivitat i ètics, dels serveis i les infraestructures encomanats.