FGC gestiona el transport públic de viatgers i mercaderies en les línies ferroviàries que té encarregades per explotar (Barcelona fins a Igualada, Manresa, Terrassa, o Sabadell, així com la línia Lleida-La Pobla de Segur).

També gestiona les explotacions de muntanya de La Molina, Espot i Port Ainé, Boí Taüll, Vall de Núria i Montserrat (de les dues últimes, incloent-hi els cremalleres). Això no obstant, hi ha tres societats en les quals FGC participa en majoria que són: Autometro, SA, Cargometro Rail Transport, SA, Vallter SA i Actius de Muntanya SA.

Aquests és l’aspecte gràfic de l’activitat d’FGC.

Gestió i explotació directes
Plaça Espanya – Igualada i Manresa
Plaça Catalunya – Terrassa i Sabadell
Lleida – La Pobla de Segur
La Molina
Vall de Núria
Montserrat
Espot i Port Ainé
Societats participades
Autometro, S.A.: Transport de vehicles de la factoria Seat al Port de Barcelona
  • FGC 70%
  • CAPTRAIN ESPAÑA SAU 30%
Cargometro Rail Transport, S.A.: Transport de components d’automòbils entre Factoria Seat Zona Franca i Factoria Seat de Martorell
  • FGC 51%
  • CAPTRAIN ESPAÑA SAU 49%
Vallter, S.A.: FGC hi té una participació econòmica en compliment dels acords assumits amb aquesta societat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya amb dates d’octubre de 2012 i 27 de desembre de 2012
  • FGC 98,56%
  • Salvador Serra 1,42%
  • Accionistes minoritaris 0,02%
FGCRAIL, S.A.: Prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril d’acord amb la normativa ferroviària.
  • FGC 100%
ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.: Esplotació de l’estació de muntanya de Boí Taüll.
  • FGC 100%
FGC MOBILITAT, S.A: Prestació de serveis de transport de viatgers i mercaderies per ferrocarril, tant nacional com internacional, incloent els serveis ferroviaris que s’hagin de prestar sobre la Xarxa Ferroviària d’Interès General, d’acord amb la normativa ferroviària
  • FGC 100%

 

Addicionalment, FGC té una participació minoritària del 2,5% en la societat TRAMVIA METROPOLITA SA i una participació del 2,5% en la societat TRAMVIA METROPOLITA DEL BESOS SA

 

Data actualització: 28/06/2021
Freqüència actualització: Anual