Tren de l'ensenyament

Què fem?

Acostem als més joves al món del ferrocarril, en totes les seves vessants. Fomentem el coneixement i la promoció del transport públic com a mitjà de transport sostenible i com a espai de convivència cívica.

programa
adrecat
Com?

A través d’activitats pedagògiques, d’acord amb el currículum educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Col·laborem amb els professionals de l’ensenyament en la seva tasca educativa, posant al seu abast activitats i materials didàctics que els siguin útils a l’hora de treballar activitats alineades amb el currículum escolar.

Valors

El civisme, el respecte al medi ambient, la responsabilitat i el respecte per les coses i els espais comuns, l’ús del transport públic, la convivència, el futur. Es treballa el valor del ferrocarril en el marc del sistema de mobilitat metropolitana i, en concret, la seguretat, l’accessibilitat, la comprensió de la senyalística i els drets i deures durant el viatge.

Per què?

Per sensibilitzar i formar als més joves en el coneixement, el funcionament i la gestió del transport sostenible, de la mobilitat i del respecte per l’entorn en el qual vivim i donar a conèixer l’evolució i història del tren.

ensenyament
ensenyament
A QUI VA ADREÇAT

Hi ha diferents programes adreçats a diferents cicles formatius, que cobreixen totes les edats des dels 3 als 18 anys: educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat i cicles formatius.

ensenyament
PROGRAMA

Es proposen cinc activitats pedagògiques en el marc d’explotacions significades d’FGC idònies per les escoles:

1. Els serveis d’FGC: les estacions i els trens.
2. Coneixement del transport públic: el tren i el funicular de Vallvidrera.
3. Operacions, seguretat i manteniment. Coneix el Ferrocarril des de dins.
4. Evolució i història del tren. Descobreix l’evolució del ferrocarril.