FGC

LÍNIA BARCELONA LLOBREGAT-ANOIA

L8 icona

Barcelona-Pl.Espanya
Molí Nou

S3 icona

Barcelona-Pl. Espany
Can Ros

S4 icona

Barcelona-Pl.Espanya
Olesa de Montserrat

S8 icona

Barcelona-Pl.Espanya
Martorell-Enllaç

S9 icona

Barcelona-Pl. Espanya
Quatre Camins

R5 icona

Barcelona-Pl.Espanya
Manresa

R50 icona

Barcelona-Pl.Espanya
Manresa

R6 icona

Barcelona-Pl.Espanya
Igualada

R60 icona

Barcelona-Pl.Espanya
Igualada

BANNER IMPULS

ESTACIONS

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

    

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

    

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

         

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

    

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

         

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

    

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

       

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

         

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

         

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

    

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

         

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

 

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

   

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

    

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

  

Serveis:

         

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

 

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

        

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

 

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

LLEGENDA

Estació on paren tots els trens
Estación donde paran todos los trenes
Station where all trains stop

Estació on només paren els trens de
les línies senyaladas

Estación donde sólo paran los trenes
de las lineas señaladas
Station where only trains from the line
shown stop

Enllaç / Enlace /Connection
Metro

Enllaç / Enlace /Connection
Rodalies de Catalunya

Autobús d’aportació
Autobús de aportación
Contribution Bus

Autobús urbà
Autobús de urbano
Local bus

Funicular

Tramvia Blau

X