La companyia facilita amb aquesta senyalització que es pugui mantenir la distància de seguretat entre les persones usuàries i facilita la mobilitat interna dels usuaris. També s’informarà de l’ús obligatori de la mascareta i es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a les principals estacions.